Har du brug for hjælp til skemaudfyldning og fotografering – eller blot behov for en uformel samtale? Så hjælper vi gerne på vores kontor i Århus. Send os en mail eller giv os et kald.

Hvordan klager jeg over resultatet?

Det er vigtigt at pointere at “Luxuskirurgi” er et kirurgirejse agentur. Vi leverer serviceydelser, til patienter der skal opereres på vores samarbejdsklinikker i Litauen. Alle lægefaglige ydelser leveres derfor af en tredje part (klinikken) og Luxuskirurgi kan ikke stilles til ansvar for lægefaglige fejl og mangler eller dårlige kosmetiske resultater.

Luxuskirurgi bistår og vejleder patienterne, hvis der opstår en situation, hvor en patient ønsker at opstarte en klage over resultatet af en udført operation.

Her kan du læse  hvad du skal gøre, hvis du ikke føler at dine ønsker er blevet realiseret og du gerne vil oprette en klage.

Klagesagsbehandling:

 1. Det er til enhver tid patientens eget ansvar at sørge for at klagen falder rettidigt. Tidligst efter 6 måneder og senest inden 12 måneder.
 2. 12 måneder efter operationen, bortfalder din garanti automatisk.
 3. Ønsker du at klage over resultatet, skal du først og fremmest sikre dig at dine klage punkter er reelle. Du har på den pågældende klinik fået udleveret en gældende “Revision policy”, denne må du gerne læse igennem inden du tager kontakt til os. Hver klinik har deres egen politik og du skal forholde dig til den klinik du er blevet opereret på.
 4. Når du kontakter os med en klage, vil du blive bedt om at udfylde et skema tilsvarende, det du udfyldte da du fik din operation. Klagen er officielt oprettet når denne er modtaget. Alle klager behandles af kirurgen selv, vi hos LXK kan ikke hverken afvise eller godkende klagerne. 
 5. En klagesag kan tage 1-2 uger.
 6. Kirurgen kan bede om en ultralydsscanning eller andre undersøgelser eller prøver der kan klarlægge patientens udfordring, samt afgøre tilbuddet af fremtidig behandling. Denne udgift afholder du selv.
 7. Patienten er til enhver tid velkommen til at rejse over til klinikken til en fysisk konsultation, for at afgøre om der kan udføres en korrektion eller ej.
 8. Korrektioner er ikke gratis, og derfor opkræves du et mindre gebyr, såfremt du godkendes til en korrektion. Dette gebyr dækker over narkosen, indlæggelsen, medicinen, forplejning under indlæggelse samt alle Luxuskirurgis serviceydelser. Herunder bør nævnes, transport i Kaunas i forbindelse med din operation, guideservice og råd og vejledning fra det danske team når du returnerer tilbage til Danmark igen.
 9. Gebyret for 2023 er: 3.750 Dkr. (Gebyr for 2024 er fastsat til 4.500 Dkr.).
 10. Luxuskirurgi dækker de resterende omkostninger der er ved selve operationen (leje af operationsstue, kirurgen og teamets løn).
 11. Hvis en patientklage bliver afvist af kirurgen og hvis patienten ikke er enig i afgørelsen, vil patienten blive vejledt i hvordan hun/han kan klage direkte til klinikkens juridiske afdeling.
 12. Det er vigtigt at være opmærksom på at vi vejleder og hjælper bedst muligt, der skilles dog mellem akutte faglige problemer og kosmetisk utilfredshed.


Når vi modtager en klage, tager vi det meget seriøst og følger en fast procedure. Vi gør altid vores bedste for at levere både service og ydelser af den højeste kvalitet, og det er vigtigt for os at du føler dig godt behandlet og at du bliver glad for dit resultat. Men det er også vigtigt at understrege, at vi ikke altid når til enighed i en klagesag, da det til enhver tid er kirurgen og klinikken der afgør sagen.

Opstarter man en klagesag direkte ved kirurgen og/eller klinikken udenom Luxuskirurgi, forbeholder Luxuskirurgi sig retten til at afvise forespørgsler om hjælp i det videre forløb, da vi ikke kan vide hvad der er gået forud. 

Opnås der korrektionsenighed imellem klinikken og patienten udenom Luxuskirurgi, overtager klinikken al ansvar, og man også mister retten til de servicetilbud som Luxuskirurgi tilbyder. Herunder også guideservice, transport og muligheden for anvendelse af vores lægefaglige set-up efter hjemkomst. Betalingen for det fulde korrektionsbeløb på patientens egen regning.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget som helst, så tøv endelig ikke med at kontakte os - vi sidder klar til at guide og hjælpe dig!