Skip to main content

Fedtsugning

Fedtsugning

Pris: Fra 15.500,-

Fedtsugning er en operation, der har til formål at reducere uønskede fedtansamlinger på kroppen. Det er ikke en metode til mindskelse af overvægt. De bedste resultater opnås hos yngre patienter med god elasticitet i huden. Tilstedeværelsen af ujævnheder som “appelsinhud” og lignende kan ikke med sikkerhed forventes bedret efter operationen. Formålet er at forbedre kropsfaconen, ikke at fjerne en bestemt mængde fedtvæv.

Procedure
Operationen udføres enten i fuld bedøvelse eller lokalbedøvelse evt. suppleret med indsprøjtning af smertestillende medicin og sovemidler. I alle tilfælde indsprøjtes lokalbedøvende væske i fedtvævet for at mindske blødning. Specielle sugekanyler føres gennem små stikkanaler ind i fedtvævet og der suges på kryds og tværs indtil der er fjernet en passende mængde fedt. Der efterlades fedtvæv i de behandlede områder.

Forløb
Efter operationen iføres patienten en forbindinger og bandager, som skal bæres i ca. 1 uge. Derudover iføres man en kompressionsdragt eller kompressionsbukser, som skal bæres dag og nat i 8 uger. Tråde fjernes efter 14 dage. Smerter behandles med mild smertestillende medicin (håndkøbsmedicin). Man bør være oppegående, og arbejdet kan ofte genoptages efter ca. 1 uge. Sport kan påbegyndes efter 3-4 uger, når ømheden har fortaget sig. Massage af behandlede områder kan være en fordel.
Der kan gå helt op til 6 måneder før hævelserne har lagt sig og blodudtrædningerne er forsvundet. Man kan derfor ikke forvente at bedømme det endelige resultat før et halvt år efter fedtsugningen er foretaget

Bivirkninger
Ømhed, hævelse, misfarvning og føleforstyrrelser af de behandlede områder samt ujævnheder under huden hører med til et normalt forløb.

Komplikationer
Egentlige komplikationer er sjældne (mindre end 1 %) og kan bestå i blodansamlinger, infektioner og nekrose (vævsdød) af huden samt permanente føleforstyrrelser i huden.
Den største risiko er, at patienten måske forventer et bedre resultat, end det der kan opnås ved den anvendte teknik.
Indtagelse af de fleste former for nervemedicin inkl. “lykkepiller” kan give alvorlige bivirkninger i kombination med den anvendte lokalbedøvelse (Adrenalin og Noradrenalin), og kan derfor gøre ønsket om en fedtsugning umulig.

 

Alle priser er vejledende og der tages forbehold for ændringer efter konsultation hos kirurgen

Shopping Cart