Skip to main content

Brystforstørrelse

Brystforstørrelse

Pris: Fra 28.500,-

Ved hjælp af indlæggelse af implantater i brysterne opnås ikke blot øget fylde, men også i nogle tilfælde en mere harmonisk facon hos sunde og raske kvinder, der er fuldt udviklede, over 18 år og ikke gravide. Efter en evt. endt ammeperiode skal brysternes størrelse have været konstant i mindst 3 måneder. Er brystet slapt og hængende (evt. med mange strækmærker), må der som regel foretages en supplerende operation (brystløft), enten før, samtidig eller efter, for at få en tilfredsstillende facon af brystet.
Visse velregulerede kroniske sygdomme, som fx sukkersyge, udelukker ikke nødvendigvis operation, men kan kræve yderligere undersøgelser og forholdsregler.
Ved forundersøgelsen bestemmes protesestørrelse af patienten i samråd med kirurgen, dog forbeholder vi os retten til at afvise en patients ønske, hvis vi ikke mener, at dette vil give et sikkert og godt resultat.

Vedrørende brystimplantater
Et implantat består af en ydre skal af fast silikone og indhold. Skallens overflade kan være glat eller tekstureret (nubret). Indholdet består af skærefast silikonegele. Gelen består af medicinsk silikone og implantaterne er FDA godkendte og af mærket Polytech, som efter vores mening er et af verdens bedste og sikreste implantater. Størrelse af proteser varierer fra 200- til over 500 ml.

Procedure
Operationen foretages oftest i fuld bedøvelse og man er indlagt på klinikken i ét døgn. Ved operationen laver man et lille snit (ca. 5 cm) i furen under brystet. Denne placering anser vi for at være den mest hensigtsmæssige og medfører normalt meget lidt synlige ar. Herefter laves en lomme under brystkirtelvævet, beliggende halvt under den store brystmuskel hvori protesen placeres i (Dual metoden). I nogle tilfælde vil der blive indlagt sugedræn, der fjerner vævsvæske samt blod. Sugedrænen fjernes som regel dagen efter operationen. For at mindske infektionsrisiko gives der antibiotika ved operationen. Huden syes med forsænket sutur og dækkes med plaster. Herover forbinding samt støttende BH.

Forløb
Hævelse, bevægelsesindskrænkning og smerter må påregnes de første dage efter operationen. Under alle omstændigheder klinger smertegenerne som regel hurtigt af, og smertestillende medicin er oftest kun nødvendig de første dage. Smertestillende medicin, antibiotika samt vanddrivende (mod hævelser) udleveres på klinikken ved udskrivelse. Støtte BH skal anvendes døgnet rundt i 8 uger efter operationen. Afhængig af fysisk belastning, kan man genoptage arbejdet efter 1-2 uger.
Sport og motion kan genoptages efter 8 uger.

Holdbarhed
Moderne implantater holder i mange år, hvor længe kan ikke siges på forhånd, men man kan med rimelighed forvente en holdbarhed på mindst 10 år, og for nogle af de nyeste formentlig betydelig længere. Man må således tage med i sine overvejelser, at en eller flere udskiftningsoperationer senere kommer på tale.

Mammografi
Undersøgelse af brystvævet er lidt mere vanskelig at udføre hos patienter med implantater, specielt hvis det ligger foran brystmusklen. Både silikone- og saltvandsimplantater “skygger” for røntgenstrålerne. I vore dage suppleres mammografi oftest med ultralydsskanning, men det er vigtigt, at oplyse radiografen om, at man har implantater.
Patienter over 40 år, der ønsker brystimplantater bør få foretaget mammografi/ultralydsscanning før operation.

Komplikationer
Ved alle kirurgiske indgreb er der risiko for komplikationer i form af infektion, blødning, føleforstyrrelser samt periodevise eller kroniske smerter. Blodansamlinger opstår i 1-2% af operationer og kan nødvendiggøre blødningsstandsende operation. Føleforstyrrelser: De første måneder efter operation findes ofte ændret og nedsat følsomhed af huden og brystvorten. Følelsen normaliseres oftest, men nedsat følsomhed i huden eller brystvorterne kan være varig. Arrene er sædvanligvis meget lidt synlige. En garanti for et bestemt udseende af arret kan ikke gives. Sårinfektion er sjælden og som regel overfladisk. Risikoen for dybere infektion omkring selve protesen er meget lille (formentlig i størrelsesordenen få promille), men til gengæld alvorlig. Dyb infektion nødvendiggør fjernelse af implantatet og langvarig antibiotisk behandling inden et nyt kan genindlægges.
Ved en brystforstørrende operation er der tillige risiko for kapselskrumpning. Omkring implantatet dannes hos alle en tynd bindevævshinde, der afgrænser protesen fra det omgivende væv. I nogle få procent (ca. 3%) bliver denne kapsel “fortykket” og skrumper i varierende grad med øget hårdhed og evt. ømhed af brystet til følge. Kapselskrumpning kan opstå enkelt- eller dobbeltsidigt. Årsagen hertil er ukendt. Tilstanden kan behandles med en kapseloperation, der hjælper i ca. 70% af tilfældene. Er der først én gang opstået kapselskrumpning, er risikoen for efterfølgende ny kapselskrumpning øget.

Alle priser er vejledende og der tages forbehold for ændringer efter konsultation hos kirurgen

Shopping Cart